Coördinator woonvoorziening Den Bosch


SOLLICITEREN


| 's-Hertogenbosch

COÖRDINATOR WOONVOORZIENING DEN BOSCH

(code 21.143, 36 uur per week)

Ben jij een HBO-professional die het accent minder op een eigen caseload wil leggen en meer op het inhoudelijk coördineren van een locatie? Pak jij een overstijgende rol in een team bij het bewaken van de kwaliteit van zorg en begeleiding? Wil jij zodoende Nieuwe Kansen bieden aan burgers met (chronische) verslavingsproblematiek en hen helpen bij hun herstel? Dan is deze baan echt iets voor jou!

Woonvoorziening en dag-/nachtopvang

Jij en jouw collega’s zorgen ervoor dat burgers met verslavingsproblematiek vanuit de veiligheid van een woonvoorziening of locatie voor dag-/nachtopvang worden geactiveerd. De ontwikkel- en begeleidingstrajecten zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden om uiteindelijk te kunnen door- of uitstromen.

We vinden het daarbij cruciaal dat onze cliënten zich fijn behandeld voelen. Als coördinator creëer je samen met het team een ontwikkelingsgericht (leef)klimaat binnen de locatie, waarbij respectvolle samenwerkingsrelaties, hygiëne en veiligheid geborgd zijn. We nemen geen veroordelende houding aan met betrekking tot middelengebruik en verslavingsgedrag. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en wij dienen hier in onze begeleidingsstijl bij aan te sluiten.

Waarom aan de slag als coördinator van een woonvoorziening?

Het werken als coördinator woonvoorziening NK heeft vele pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een functie waarbij de focus minder ligt op direct cliëntencontact en meer op het coördineren en inhoudelijk sturing geven aan een locatie in Den Bosch.
 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen.
 • Een kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een gezonder, socialer en veiliger Brabant.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 50 (bruto min. € 2.265,00 en max. € 3.755,00 afhankelijk van opleiding en ervaring).

Wat ga je precies doen?

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt en inhoudelijke vraagbaak voor de woonvoorziening. Je werkt samen en met een teamleider op afstand.
 • Jij coördineert de uitvoering en inhoudelijke voortgang van de cliëntprocessen. Je hebt hierbij een coachende rol naar de collega-begeleiders in het team.
 • Je bent contactpersoon richting externe partijen zoals gemeenten aangaande beschikkingen of inzake de bedbezetting.
 • Je verricht intakes en levert een bijdrage aan het opstellen van het diagnostisch beeld van cliënten. Je evalueert met het team de begeleidingsplannen en signaleringsplannen van cliënten ter stabilisatie en voorkoming van terugval in verslavingsgedrag, ter verbetering van sociale relaties en zelfredzaamheid.
 • Je signaleert in de contacten met de cliënt actief problemen die de inzet van gespecialiseerde medewerkers vragen, bemiddelt bij de verwijzing, verlenging of beëindiging van indicaties.
 • Bij eventuele conflicten of crisissituaties doe jij een stap naar voren en zorgt voor een oplossing.
 • Je denkt mee over procesbeschrijvingen, protocollen, regels voor de inhoudelijke begeleiding en ziet toe op navolging, correcte toepassing en praktische uitvoerbaarheid daarvan op de betreffende locatie.
 • Je levert een bijdrage aan personele zaken zoals de werving & selectie voor de woonvoorziening, het inwerkprogramma, het organiseren van faciliteiten, de jaargesprekken, het rooster en de verlofplanning van de locatie.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgeronde opleiding verpleegkunde of agogisch op minimaal HBO-niveau.
 • Je hebt kennis en ervaring met het creëren van een veilige (therapeutische) omgeving en van groepsdynamische processen in (leef)groepen.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van hulp- en dienstverlening in de betreffende regio.
 • Je bent in staat om situationeel sturing te geven aan een team op locatie.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Meer informatie?

Wil je meer weten, bel dan met Lex de Groot, coördinator woonvoorziening, bereikbaar via telefoonnummer 0682967650.

Solliciteren?

Reageer vóór 9 december aanstaande! Stuur altijd een brief en recent CV mee.

Bijzonderheden 

 • De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • NK is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • NK is onderdeel van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.
 • Herstelondersteunend Werken maakt onderdeel uit van de NK behandeling.
 • Voor indiensttreding zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden.
 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature vervalt op 8 December 2021Om zeker te zijn dat uw sollicitatie correct wordt verwerkt, volg de volgende stappen:
1. Vul alle verplichte velden in.
2. Klik onderaan het formulier op "Versturen"
3. Na het inzenden ziet u een bevestiging op het scherm
4. U ontvangt tevens een bevestigings-mail van uw inzending

Indien u geen bevestiging ziet en geen e-mail ontvangt is uw sollicitatie niet verwerkt.